صنعت پرورش بوقلمون

صنعت پرورش بوقلمون

صنعت پرورش بوقلمون پرورش گله های کوچک باید در ماه ها ی گرم سال آغاز شود تا نیاز به مسائل پر خرج برای گرم کردن به حداقل برسد. آشیانه جوجه ها باید چنان بنا شود که به سهولت و بدون هیچگونه ناراحتی بتوان آنرا تهویه نمود.صنعت پرورش بوقلمون اگر یک ساختمان خوب و کوچک قابل […]